Norges Bank

Brev

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Norges Banks brev av 23. august 2013 til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vi viser til departementets brev av 28. juni 2013 med forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Norges Bank ønsker ut fra sitt saksområde ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 26. august 2013 15:00