Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Norges Banks brev av 22. mars 2013 til Miljøverndepartementet.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 14. mars 2013 med utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 25. mars 2013 13:50