Norges Bank

Brev

Høring – ordningen med forsikringsskjønn

Norges Banks brev av 20. mars 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. januar 2013 vedlagt rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert ordningen med forsikringsskjønn.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 21. mars 2013 12:00