Norges Bank

Brev

Høring – forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for representanter

Norges Banks brev av 2. april 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 11. mars 2013 med forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for representanter.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 3. april 2013 09:30