Norges Bank

Brev

Høring – forslag til direktiv om bankkontoer

Norges Banks brev av 15. august 2013 til Justisdepartementet.

Vi viser til Justisdepartementets epost og brev av 28. mai 2013, der det bes om eventuelle merknader til Europaparlaments- og rådsdirektiv om bankkontoer (COM (2013)266 – provisional version). Forslaget tar sikte på å gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne kostnader ved bankkontoer, å etablere en enkel og rask prosedyre for forbrukere som ønsker å bytte bankkonto, samt å gi alle forbrukere som er lovlig bosatt i EU, mulighet til å opprette en betalingskonto med grunnleggende kontotjenester.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om direktivforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 19. august 2013 12:15