Norges Bank

Brev

Høring – kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter

Norges Banks brev av 12. august 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. april 2013 med forslag til endring av forsikringsvirksomhetsloven. Forslaget skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 13. august 2013 10:30