Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om endringer i inkassoforskriften

Norges Banks brev av 6. desember 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 30. oktober 2012 med utkast til endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme

Ingrid Solberg

Publisert 7. desember 2012 12:30