Norges Bank

Brev

Høring – Merverdiavgift – Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Norges Banks brev av 31. juli 2012 til Skattedirektoratet

Forslag om endring i forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) – Overføring av justeringsplikt og -rett

Vi viser til Skattedirektoratets brev av 20. juli 2012 vedlagt høringsnotat med forslag om å utvide adgangen til å overta en justeringsforpliktelse ved overdragelse av kapitalvarer. Forslaget er særlig relevant for sektoren fast eiendom.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 1. august 2012 12:30