Norges Bank

Brev

Høring - endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene mv.

Norges Banks brev av 3. mai 2012 til Oslo Børs ASA.

Vi viser til Deres e-post av 11. april 2012 med høringsbrev om forslag til enkelte endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og ABM-reglene (”Oslo Alternative Bond Market”) samt forslag til Anbefaling om låntagers handel i egne lån.

Norges Bank har ingen merknader til høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 4. mai 2012 11:00