Norges Bank

Brev

Høring – Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart

Norges Banks brev av 21. mars 2012 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Vi viser til departementets brev av 7. mars 2012 vedlagt høringsnotat basert på Konkurransetilsynets rapport om vurderinger og anbefalinger knyttet til forbudet mot bonusprogram i innenriks luftfart, jf. forskrift 20. juni 2007 nr. 684.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 21. mars 2012 13:00