Norges Bank

Brev

Høring – endringer i forskrift om andres bruk av innretninger

Norges Banks brev av 2. november 2012 til Olje- og energidepartementet.

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 28. september og 5. oktober 2012 med forslag til endringer i forskrift 20. desember 2005 nr. 1625 om andres bruk av innretninger.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 5. november 2012 12:30