Norges Bank

Brev

Vurdering av FNOs nye regelverk for fastsettelse av NIBOR

Norges Banks brev av 12. januar 2012 til Finansdepartementet.

Publisert 7. mars 2012 12:00
Publisert 7. mars 2012 12:00