Norges Bank

Brev

Høring – leie av produksjonsinnretning – endring i petroleumsforskriften

Norges Banks brev av 12. april 2012 til Olje- og energidepartementet.

Vi viser til departementets brev av 27. mars 2012 vedlagt høringsnotatet ”Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning” med forslag til endring i petroleumsforskriften.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 13. april 2012 11:00