Norges Bank

Brev

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet – våren 2012

Norges Banks brev av 11. mai 2012 til Finansdepartementet

I rapporten Finansiell stabilitet 1/12, som publiseres 14. mai 2012, presenterer Norges Bank en gjennomgang av utsiktene for finansiell stabilitet i Norge. Hovedstyrets vurdering inneholder en gjennomgang av utsiktene og anbefalinger om tiltak. Rapporten er lagt ved dette brevet.

 

Med hilsen

Øystein Olsen

Birger Vikøren

 

Kopi: Finanstilsynet
Vedlegg: 1. Finansiell stabilitet 1/12, foreløpig versjon

Publisert 14. mai 2012 10:00