Norges Bank

Brev

Høring – utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Norges Banks brev av 1. august 2012 til Konkurransetilsynet

Vi viser til Konkurransetilsynets brev av 15. juni 2012 vedlagt utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. Utkastet til veiledning angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende utmålingsforskriften i konkrete saker.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 6. august 2012 10:00