Norges Bank

Brev

Høring – EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Norges Banks brev til Justisdepartementet 1. august 2012

Vi viser til Justisdepartementets brev av 19. april 2012 og departementets epost av 15. juni 2012, der EU-kommisjonens forslag til en generell forordning om behandling og overføring av personopplysninger sendes på alminnelig høring. Forordningen skal erstatte gjeldende personverndirektiv 95/46/EF, som er inntatt i EØS-avtalen og som er gjennomført i personopplysningsloven. 

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Arild J. Lund

Ylva Søvik

 

 

 

Publisert 3. august 2012 09:14