Norges Bank

Brev

Høring – forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak

 Norges Banks brev av 8. mars 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. desember 2012 med forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kjell Bjørn Nordal

Publisert 8. mars 2012 15:45