Norges Bank

Brev

Høring – regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Norges Banks brev av 3. januar 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. november 2011 vedrørende eventuelle merknader til en rapport om problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kjell Bjørn Nordal

Publisert 4. januar 2012 12:00