Norges Bank

Brev

Statens pensjonsfond utland – Investeringsstrategi nominelle obligasjoner

Norges Banks brev til Finansdepartementet av 18. mars 2011.

Norges Banks tilråding om hvilken rolle den referanseindeksen bør ha i forvaltningen av fondet og hvordan den strategiske referanseindeksen for nominelle obligasjoner bør settes sammen.

Vedlegget NBIM memo inneholder en bred gjennomgang av teori og empiri som begrunner tilrådingene i brevet.

Publisert 8. april 2011 12:00
Publisert 8. april 2011 12:00