Norges Bank

Brev

Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for CSR-rapportering

Norges Banks brev av 18. november 2010 til Finansdepartementet.

Vi viser til Deres brev av 26.10.2010 om nevnte høring.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

                                                      
Med hilsen

 

Arild Lund

                                                      Ylva Søvik   

Publisert 19. november 2010 13:15