Norges Bank

Brev

Høring – Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv

Norges Banks brev til Finansdepartementet 30. juli 2010

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. juni 2010, der det bes om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper - enkelte lettelser fra krav i IFRS for små forsikringsselskaper samt filialer av utenlandskeide forsikringsselskaper og captives (egenforsikringsselskaper).
Det forslås blant annet å innføre lettelser i krav til noteopplysninger for små skadeforsikringsselskaper, kalt ”nivå 3-krav”. Lettelsene foreslås ikke gjort gjeldende for livsforsikringsselskapene. 


Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i denne saken.                                                              

 

Med hilsen


Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 30. juli 2010 09:00