Norges Bank

Brev

Ekstern gjennomgang av risikostyringen innen Norges Banks kapitalforvaltning

Brev fra representantskapet i Norges Bank til Finansdepartementet 4. mars 2010.

Publisert 5. mars 2010 10:30
Publisert 5. mars 2010 10:30