Norges Bank

Brev

Ekstern gjennomgang av risikostyringen innen Norges Banks kapitalforvaltning

Brev fra representantskapet i Norges Bank til Finansdepartementet 4. mars 2010.

Brevet i pdf-format (590 kB)

Rapport i pdf-format (444 kB)

Publisert 5. mars 2010 10:30