Norges Bank

Brev

Høring – Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar

Norges Banks brev til Finansdepartementet  27. mars 2009 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. desember 2008, der det bes om eventuelle synspunkter på om, og i tilfelle på hvilken måte, EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar, bør gjennomføres i norsk rett.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 30. mars 2009 09:08