Norges Bank

Brev

Høring – regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til forsikringstekniske avsetninger

Norges Banks brev til Finansdepartementet 19. november 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 18. september 2009 vedlagt Kredittilsynets forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Tilsynet foreslår at det ved utarbeidelse av selskapsregnskap ikke skal beregnes utsatt skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Forslaget skal sikre ensartet praksis i selskapsregnskapet.
    

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i denne saken.                                                              


Med hilsen

Snorre Evjen

Kari Olsen

Publisert 19. november 2009 10:40