Norges Bank

Brev

Aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland (SPU)

Norges Banks brev til Finansdepartementet 12. mars 2009

I forbindelse med departementets arbeid med den årlige meldingen til Stortinget om forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland ønsker Norges Bank å gi uttrykk for enkelte vurderinger knyttet til spørsmål om aktiv forvaltning.

Publisert 12. mars 2009 12:00

Nedlastinger

Publisert 12. mars 2009 12:00