Norges Bank

Brev

Høring – om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten

Norges Banks brev til Finansdepartementet 9. januar 2009

Vi viser til Finansdepartementets brev av 20. november 2008, der det bes om eventuelle synspunkter på regnskapsmessige avgrensninger og veivalg i høringsnotatet om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten. 

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.
 


Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 9. januar 2009 14:30