Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i kravene til noteopplysninger mv. i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, banker og finansieringsforetak

Norges Banks brev til Finansdepartementet 10. desember 2008.

Finansdepartementet ber i brev av 5. november 2008 om merknader til ovenstående høring.

Norges Bank har ikke merknader til endringsforslaget.


Med hilsen

Snorre Evjen

Haseeb Syed

Publisert 10. desember 2008 13:55