Norges Bank

Brev

Høring vedrørende regler for "børshandlede råvarer"

Norges Banks brev til Oslo Børs 29. oktober 2008

Høring vedrørende regler for "børshandlede råvarer"

Norges Bank har ingen prinsipielle merknader til et eventuelt opptak av ”børshandlede råvarer” til notering på Oslo Børs. Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om reglene knyttet til opptak og løpende forpliktelser som foreslås.

                                                               


Med hilsen

Knut Sandal

   Gunnvald Grønvik

Publisert 30. oktober 2008 15:18