Norges Bank

Brev

Endring av garantiforskriften 2007 - høring

Norges Banks brev av 20. februar 2008 til Kommunal- og regionaldepartementet

Vi viser til brev av 19. november 2007 vedrørende ovenstående.

Norges Bank ønsker ikke å avgi uttalelse.


Med hilsen

Sindre Weme

Geir Arne Dahl

Publisert 20. februar 2008 15:00