Norges Bank

Brev

Høring – forslag til forskriftsbestemmelser med saksbehandlingsregler for Kredittilsynets innhenting av trafikkdata

Norges Banks brev av 5. februar til Finansdepartementet

Finansdepartementet ber i brev av 18. desember 2007 om Norges Banks merknader til ovenstående forslag.

Norges Bank har ikke detaljerte kommentarer til forslaget, men vil påpeke at det er viktig at Kredittilsynet kan hente inn trafikkdata på en måte som effektivt tilfredsstiller Kredittilsynets behov i saker hvor det er behov for trafikkdata.


Med hilsen

 

Sindre Weme

Bjørne-Dyre Syversten


Publisert 6. februar 2008 11:00