Norges Bank

Brev

Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond – Utland (SPU)

Norges Banks brev av 5. februar 2008 til Finansdepartementet.

Brevet i pdf-format (pdf, 1MB)

Publisert 5. februar 2008 12:00