Norges Bank

Brev

Forslag fra Kommisjonen – forordning om europeisk privat selskap (SPE)

Norges Banks brev til Justis- og politidepartementet 2. oktober 2008

Departementet ber i brev av 20. august 2008 om eventuelle merknader til forslagene.

Norges Bank slutter seg til Departementets vurderinger

Med hilsen

Sindre Weme

Nathalie Berner

Publisert 2. oktober 2008 11:05