Norges Bank

Brev

Høring – Forslag til forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak

Norges Banks brev av 20. desember 2007 til Kredittilsynet

 

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme    

Geir Arne Dahl 

Publisert 20. desember 2007 16:06