Norges Bank

Brev

Høring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Norges Banks brev av 14. september 2007 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. juli 2007 vedlagt et forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.
                                                               


Med hilsen

 

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 18. september 2007 16:00