Norges Bank

Brev

Høring – Endringer i regnskapsforskriften for kommuner, fylkeskommuner og (fylkes)kommunale foretak – Likviditetsreserven mv.

Vi viser til Deres brev av 15. juni 2007.  

Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om høringsforslaget.

Med hilsen

Sindre Weme

                                                                                                      Kari Olsen

Publisert 2. juli 2007 12:31