Norges Bank

Brev

Høring – utkast til forskrift om obligasjoner med fortrinnsrett

Norges Banks brev av 8. mai til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 26. mars 2007, vedlagt utkast til forskrift.

Norges Bank har gitt kommentarer til regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett ved flere anledninger, senest i brev av 8. mai 2006. Vi har ikke spesifikke kommentarer til det foreliggende forskriftsutkastet.

Norges Bank ser det som ønskelig at regelverket kommer på plass så raskt som mulig.

 

Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre Weme

 

Publisert 8. mai 2007 11:00