Norges Bank

Brev

Forslag til forskrift om grunnprospekter

Norges Banks brev av 25. januar 2007 til Kredittilsynet

Vi viser til Kredittilsynets brev av 11. desember 2006 vedlagt utkast til forskrift om grunnforskrifter utarbeidet av Oslo Børs.

Norges Bank ønsker ikke å avgi uttalelse i saken.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 29. januar 2007 08:55