Norges Bank

Brev

Høring – Endring i børsregler for børsnoterte selskaper – Regler for Oslo Axess

Norges Banks brev av 15. januar 2007 til Oslo Børs

Vi viser til Deres brev av 3.1.2007.

Norges Bank ønsker ikke å avgi uttalelse.


Med hilsen

 

Sindre Weme

    Bjørne D. Syversten

Publisert 15. januar 2007 14:00