Norges Bank

Brev

Norges Banks nye oppgjørssystem - spesifikasjoner for SWIFT meldingsformater mv.

Publisert 2. februar 2007 14:00