Norges Bank

Brev

Norges Banks nye oppgjørssystem - spesifikasjoner for SWIFT meldingsformater mv.

Brevet i pdf-format (1 MB)

Publisert 2. februar 2007 14:00