Norges Bank

Brev

Høring om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Norges Banks brev av 17. januar 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 21. desember 2005.

Harmonisering av rapporteringsregler og økt opplysningsplikt for filialer av utenlandske verdipapirforetak og forvaltningsselskaper med tillatelse til å yte aktiv forvaltning vil forenkle overvåkningsarbeidet av disse institusjonene. Norges Bank støtter derfor Kredittilsynets forslag om at filialer av utenlandske verdipapirforetak og forvaltningsselskaper med tillatelse til å yte aktiv forvaltning underlegges årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak.

Norges Bank støtter også de øvrige forslagene fra Kredittilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak samt en teknisk justering av årsregnskapsforskriften for inkassoforetak.


Med hilsen

Sindre Weme

Henrik Andersen

Publisert 17. januar 2006 13:05