Norges Bank

Brev

Høring - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Norges Banks brev av 14. september 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 4. juli 2005.

Effektiv konkurranse er fordelaktig både for kundene og for markedsutviklingen. Sunne markeder er en viktig forutsetning for et stabilt finansielt system. Tjenester som tilbys på betingelse av at kunden også kjøper andre tjenester kan svekke konkurransen i markedet, og redusere effektiviteten i det finansielle systemet.


Med hilsen

Arild Lund

Sindre WemePublisert 14. september 2005 14:10