Norges Bank

Brev

Tabell 2. Åpenhet om de pengepolitiske beslutningene i ulike land (1

Land/
Sentralbank
Hvem tar de
pengepolitiske
beslutningene?
Kvalifikasjonskrav
til medlemmene
i komiteen

Stemmeregler

Offentlig referat
fra møter i den
pengepolitiske komité?
Offentlig stemmegivning?
Storbritannia Komité Eksperter Flertall Anonymisert Ja
Sverige Komité Eksperter Flertall Anonymisert Ja
Canada Komité Eksperter Konsensus Nei Nei
Australia Komité Annet Konsensus Nei Nei
Sveits Komité Eksperter Konsensus Nei Nei
New Zealand Sentralbanksjefen Ekspert - Nei -
ESB Komité Eksperter Flertall Nei Nei
Japan Komité Eksperter Flertall Anonymisert Ja
USA Komité Eksperter Flertall Anonymisert Ja
Sør Korea Komité Annet Flertall Ja n.a.
Mexico Komité n.a. Flertall Nei n.a.
Brasil Komité n.a. Flertall Ja (utdrag) n.a.
Chile Komité Eksperter Flertall Ja (utdrag) n.a.
Colombia Komité Eksperter Flertall Nei n.a.
Tsjekkia Komité Eksperter Flertall Ja n.a.
Ungarn Komité Eksperter Flertall Nei n.a.
Israel Sentralbanksjefen Ekspert - - n.a.
Filippinene Komité Annet Flertall Utdrag n.a.
Polen Komité Eksperter Flertall n.a. Ja
Sør Afrika Komité n.a. Konsensus Nei n.a.
Thailand Komité Eksperter Konsensus Ja n.a.

1)"n.a." betyr at vi mangler opplysninger for gjeldende punkt/land. For nærmere presisering og definisjoner av ekspert, konsensus osv., se noter til tabell 1.

Publisert 17. februar 2003 15:39