Norges Bank

Brev

Tabell 1. Beslutningssystemer for pengepolitikken

Land/
Sentralbank
Mål for pengepolitikkenHvem tar de pengepolitiske beslutningene?1Andre oppg. enn pengepol.Kvalifikasjonskrav til medlemmene i komiteen2Stemme-
regler3
OppnevningInterne/
eksterne4
Andre tilstede på møtene (utenom staben i banken)?
StorbritanniaInflasjonsmålKomité (9) NeiEksperterFlertall (d.s)To interne oppnevnes av sentralbanksjefen. 4 eksterne oppnevnes av regjeringen etter anbefaling fra bankens styre. Sentralbanksjef og 2 visesentralbanksjefer oppnevnes av regjeringen.Interne/
eksterne (heltid)
Medlemmer fra finansdepartementet representert, ikke stemmerett
SverigeInflasjonsmål Komité (6) JaEksperterFlertall (d.s)Oppnevnes av fullmektigene som i sin tur oppnevnes av RiksdagenInterne
(heltid)
Ordføreren og viseordføreren for fullmektige overværer møtene, ikke stemmerett
CanadaInflasjonsmålKomité (6)JaEksperterKonsensusOppnevnes av bankens styre som i sin tur oppnevnes av finansdepartementetInterne
(heltid)
Nei
AustraliaInflasjonsmålKomité (9)JaAnnet"Konsensus"Oppnevnes av finansdepartementet etter innstilling fra regjeringenInterne/
eksterne
(heltid/deltid)
(Finansråden er medlem)
SveitsInflasjonsmålKomité (3)JaEksperterKonsensusOppnevnes av regjeringen etter anbefaling fra bankens råd, "Federal Council" Interne
(heltid)
Nei
New ZealandInflasjonsmålSentralbanksjefenJaEkspertKun en beslutningstakerSentralbanksjefen blir oppnevnt av finansministeren etter anbefaling fra styret i sentralbanken, "The Board of Directors"Interne
(heltid)
Nei
ESBPrisstabilitetKomité (18)JaEksperterFlertall (d.s)Direksjonen oppnevnes ved felles overenskomst mellom medlems-landene på stats-og regjeringsjefsnivå, på grunnlag av innstilling fra EU-rådet. Utnevnelse av Sentralbanksjefene følger prosedyrene i hvert enkelt eurolandInterne/
"eksterne"
(heltid/deltid)
Formannen i Ecofin, og et medlem av Kommisjonen har anledning til å delta på møtene i hovedstyret, ikke stemmerett
JapanPrisstabilitetKomité (9)JaEksperter/TD> Flertall (d.s) Oppnevnes av regjeringen med godkjenning fra parlamentetInterne/
eksterne
(heltid)
Finansministeren og ministeren for "Cabinet Office" (eller den de utpeker) kan delta. Forslagsrett, ikke stemmerett
USAPrisstabilitet Sysselsetting Moderate langsiktige renterKomité (12)NeiEksperterFlertall (d.s) 7 medlemmer oppnevnes av Presidenten med godkjenning fra Senatet. De regionale presidentene i Fed oppnevnes av hvert sitt regionale styre, "Board of Directors" Interne/
"eksterne"
(heltid/deltid)
5 regionale presidenter i Fed er med i FOMC, de resterende 7 overværer møtene, hvor de har talerett, men ikke stemmerett

Tabell 1. Beslutningssystemer for pengepolitikken5

Land/
Sentralbank
Mål for pengepolitikkenHvem tar de pengepolitiske beslutningene?1Andre oppg. enn pengepol.Kvalifikasjonskrav til medlemmene i komiteen2Stemme-
regler3
OppnevningInterne/
eksterne4
Andre tilstede på møtene (utenom staben i banken)?
BrasilInflasjonsmålKomité (9)NeiEksperterFlertall  Interne 
ChileInflasjonsmålKomité (5)JaEksperterFlertall (d.s)Komiteen oppnevnes av presidenten med godkjenning fra senatet. Sentralbanksjefen blir oppnevnt av presidenten blant medlemmene av komiteen Interne  
ColombiaInflasjonsmålKomité (7)JaEksperterFlertall5 fulltidsmedlemmer oppnevnes av presidenten. Finansministeren er medlem. Sentralbanksjefen oppnevnes av medlemmene i komiteen. Interne/
Eksterne
(Finansministere er medlem)
TsjekkiaInflasjonsmålKomité (7)JaEksperterFlertall (d.s)Alle medlemmene oppnevnes av presidentenInterneNei
UngarnInflasjonsmålKomité (7-9)NeiEksperterFlertall (d.s)Alle medlemmene oppnevnes av presidentenInterneFinansministeren eller den han oppnevner kan være representert
IsraelInflasjonsmålSentralbanksjefenJaEkspert-Sentralbanksjefen oppnevnes av regjeringen--
Filippinene InflasjonsmålKomité (7)JaAnnetFlertall Oppnevnes av presidenten. Utnevnelsen av sentralbanksjefen skal i godkjennes av "Commission on Appointments" Nei
PolenInflasjonsmålKomité (10)JaEksperterFlertall (d.s)Sentralbanksjefen utnevnes av "the Sejm" etter anbefaling fra presidenten. 3 medlemmer utnevnes av presidenten. 3 medlemmer utnevnes av "the Sejm" og tre medlemmer utnevnes av senatet.Interne/
eksterne
Representanter fra regjeringen, ikke stemmerett
Sør AfrikaInflasjonsmålKomité (4)JaEksperter"Konsensus" Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene oppnevnes av presidenten i samråd med finansministeren. Interne 
ThailandInflasjonsmålKomité (7+2)NeiEksperterKonsensusAv dagens komité ble 7 valgt av bankens styre blant ansatte i sentralbanken. I tillegg oppnevner styret to eksterne rådgivere. Interne/
eksterne
Nei
MexicoInflasjonsmålKomité (5)JaEksperterFlertallOppnevnes av presidenten med godkjenning fra parlamentet. InterneRepresentanter fra regjeringen
Sør KoreaInflasjonsmålKomité (7)JaAnnetFlertallFinansministeren, sentralbanksjefen, og ulike representanter fra banker, industri og offentlig instanser anbefaler et medlem hver. På bakgrunn av disse anbefalingene blir medlemmene formelt oppnevnt av presidenten. Interne/
eksterne
Nei

Fotnoter

1 Antall medlemmer står i parentes.

2 Eksperter: Kvalifikasjoner i makroøkonomi, pengepolitikk eller finansielle markeder. Gjelder praksis, ikke alltid krav i loven.
Annet: I Australia er det tradisjon for at minst én av de eksterne medlemmene er fra akademia, de resterende er gjerne ledere for "toneangivende" bedrifter. I Sør Korea representerer komiteen ulike deler av økonomien. På Filippinene skal fem av medlemmene være representanter fra privat sektor.

3 "Konsensus": I Australia og Sør Afrika framstår som regel beslutningen som enstemmig. Formelt kan stemmegivning benyttes. d.s: Sentralbanksjefen har dobbeltstemme.

4 Eksterne: Medlemmer som ikke deltar i den daglige virksomheten i sentralbanken. I Storbritannia sitter de 4 eksterne medlemmer på fulltid i banken, men de har eget sekretariat, og er ikke direkte involvert i bankens daglige virksomhet. Alle medlemmene i direksjonen i Sveriges Riksbank sitter også på heltid, men har ikke eget sekretariat og har i tillegg oppgaver utover det å treffe pengepolitiske beslutninger.
"Eksterne": De fem regionale presidenter i Fed, og sentralbanksjefene i eurolandene defineres som eksterne. Disse medlemmene har egne staber og deltar ikke i den løpende virksomheten i BoG og ESB.

5 Tabell 1 s 2 bygger på informasjon fra hjemmesidene til hver enkelt sentralbank, undersøkelse fra BIS 200: "Selected aspects of central bank legislation" og undersøkelsen til Fracasso, Genberg og Wyplosz (2003): "How Do Central Banks Write". Ikke alle opplysninger er grundig sjekket. Tabellen kan derfor inneholde feil. I rutene som er tomme har vi ikke funnet relevante opplysninger.

Publisert 13. februar 2003 14:24