Norges Bank

Kronikk

Klima bør løftes opp

Debattinnlegg i Aftenposten 20. oktober 2011 av Christopher Wright, senioranalytiker i eierskapsavdelingen i Norges Bank Investment Management (NBIM).

Mens verdens ledere er opptatt av faren for en global resesjon, dyttes klimaproblemene stadig lengre ned på agendaen. Trolig vil dette føre til at problemene vokser og blir mer kostbare, også for investorer som Statens pensjonsfond utland.

Som forvalter av fondet har Norges Bank Investment Management (NBIM) et mål om å sikre en god langsiktig avkastning for fremtidige generasjoner. Dette er avhengig av bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de om lag 70 landene fondet investeres i. Det må handles nå for å senke utslipp av karbondioksid (CO2) og andre klimagasser som fører til global oppvarming. Ellers kan det få alvorlige konsekvenser for fondets investeringer.

Derfor oppfordrer NBIM, som en av 285 investorer som har undertegnet ”2011 Global Investor Statement on Climate Change,” myndighetene til å løfte klima opp på agendaen. Verdens energirelaterte CO2-utslipp steg i fjor til det høyeste nivået som noensinne er blitt registrert, ifølge det internasjonale energibyrået IEA. For å snu denne trenden anslår IEA at det må investeres minst 13 500 milliarder dollar, eller om lag 75 000 milliarder kroner, i utviklingen av fornybar energi og ren teknologi mellom 2010 og 2035. Dette skal bidra til å senke utslipp av klimagasser og holde økningen i klodens gjennomsnittstemperatur under 2 grader celsius, et mål som mer enn 190 land sluttet seg til i Cancun i fjor.

I dagens usikre økonomiske klima er imidlertid investorene svært varsomme med sine plasseringer. Det øker behovet for en langsiktig klimapolitikk som gir sterke insentiver for å investere i fornybar energi. Prisen for å slippe ut klimagasser må være høy nok til å påvirke investeringsbeslutninger og styre tilstrekkelig kapital mot klimavennlige industrier og prosjekter.

Om drøyt fem uker vil verdensledere møtes i Sør-Afrika for å diskutere globale klimamål. Mer enn tre år med forhandlinger har så langt ikke ført til en ny internasjonal klimaavtale som kan etterfølge Kyoto-protokollen, som utløper i 2012. Det er også bekymringsfullt at noen land nylig har gått bort fra sine klimamål, mens andre har kuttet støtteordninger for fornybar energi.

Viljen til å finne en felles løsning har avtatt, mens utslippene øker. NBIM oppfordrer landene som møtes i Sør-Afrika til å samles om et bindende internasjonalt rammeverk som vil føre til effektive klimapolitiske tiltak.

Publisert 20. oktober 2011 09:15