Norges Bank

Kronikk

Prisstabilitet kommer ikke seilende på ei fjøl

I denne artikkelen beskriver sentralbanksjef Svein Gjedrem de ulike pengepolitiske regimer og rammebetingelser Norges Bank har operert under og hvordan de har påvirket innretningen av pengepolitikken. Artikkelen inngår i et festskrift utgitt av Fafo i anledning Per Kleppes 85-årsdag.

Publisert 18. april 2008 14:30