Norges Bank

Kronikk

VG forleder leserne

Innlegg av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen sendt til VG 10. juni 2020.

VG forsøker onsdag å skape inntrykk av at Norges Bank ikke har besvart spørsmålene som representantskapet har stilt. «Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan», skriver VG i en stort oppslått artikkel 10. juni. Det er selvfølgelig ikke riktig.

Etter en svært grundig og omfattende ansettelsesprosess som pågikk over flere måneder, ble Nicolai Tangen presentert som den nye sjefen for oljefondet 26. mars. Representantskapet, som på vegne av Stortinget fører tilsyn med driften i Norges Bank, har i etterkant stilt spørsmål om ansettelsesprosessen.

Spørsmålene representantskapet har stilt er besvart gjennom flere svært omfattende dokumenter som er publisert på Norges Banks nettsider, blant annet i et 29 sider langt brev til representantskapet 29. april, samt i et brev med flere detaljerte vedlegg etter at Tangens arbeidsavtale var undertegnet 27. mai.

Spørsmål representantskapet har vært opptatt av underveis, er potensielle interessekonflikter mellom oljefondet, AKO og Tangens personlige formue. I et notat som fulgte brevet til representantskapet 27. mai presenterte Norges Banks hovedstyre en organisering som demmer opp for mulige interessekonflikter og sikrer tilstrekkelig avstand mellom oljefondet, AKO-systemet og Tangens personlige investeringer.

Enkelte av spørsmålene som representantskapet stilte i sitt brev til Norges Banks hovedstyre 23. april har i liten grad vært mulig å svare på, enten fordi relevant informasjon er underlagt taushetsplikt, eller fordi informasjonen som etterspørres har hatt liten relevans i arbeidet for å demme opp for interessekonflikter. Dette har Norges Bank vært åpne på, også i de svarene vi har gitt VG.

I sitt brev til Norges Banks hovedstyre 11. mail skriver representantskapet at «Videre mener representantskapet det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.» Som det fremgår av Norges Banks svar til VG, er dette konfidensiell selskaps- og personinformasjon som Norges Bank ikke har hatt noen legitim grunn til å be om innsyn i.

VG går også langt i sine forsøk på å mistenkeliggjøre Tangen og hans motiver. I artikkelen 10. juni hevder VG at Tangen ikke vil legge fram «alle detaljer» om en pågående tvist mellom AKO Capital og britiske skattemyndigheter. Som VG er informert om, har Tangen overfor Norges Bank vært åpen om denne tvisten under hele ansettelsesprosessen, og Tangen har så langt det har vært mulig besvart VGs spørsmål i en rekke e-poster samt under pressekonferansen 28. mai.

Publisert 10. juni 2020 17:00