Norges Bank

Kronikk

Om digitale sentralbankpenger

Kronikk av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i Dagens Næringsliv 11. august 2016

I en kronikk i Dagens Næringsliv 4. august foreslår Torbjørn Bull Jenssen og Axel Hvistendahl Nerdrum at Norges Bank tilbyr et digitalt alternativ til de private bankenes betalingsmidler.

I likhet med flere andre sentralbanker er Norges Bank i gang med å vurdere egenskaper og konsekvenser av digitale sentralbankpenger. En digital versjon av sentralbankpenger kan innebære at hver enkelt av oss må disponere en sentralbankkonto. Det må i tillegg legges teknisk til rette for at slike digitale sentralbankpenger kan benyttes til betalinger på en måte som er trygg, rask og effektiv. Det er for tidlig å si hva som kommer ut av dette arbeidet.

Kontanter og kortbruk basert på innskudd i banker (kontopenger) er alminnelig godtatte betalingsmidler i Norge. For publikum representerer kontanter fordringer på Norges Bank, mens bankinnskudd er fordringer på private banker. Kontanter utgjør en liten og avtakende del av de samlede betalingsmidlene.

Et grunnleggende spørsmål er knyttet til de private bankenes rolle i økonomien. Bruken av bankinnskudd som betalingsmiddel og publikums tilgang på lån fra bankene henger sammen. Det er derfor behov for å analysere hvordan en eventuell overgang til digitale sentralbankpenger vil påvirke blant annet bankenes finansiering og evne til å gi kreditt. I tillegg kan nye betalingsformer også få til konsekvenser for utøvelsen av pengepolitikken.

I arbeidet med disse spørsmålene vil Norges Bank ha dialog med andre sentralbanker, myndigheter og private aktører.

Publisert 11. august 2016 10:00