Staff Memo

Penger, sentralbankreserver og Norges Banks likviditetsstyringssystem

Forfatter: Ellen Aamodt, Jeanette Strøm Fjære, Marie Norum Lerbak og Kristian Tafjord
Serie: Staff Memo
Nummer: 5/2016

Staff Memo 5/2016 (PDF 545,3 Kb)

I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver er bankenes innestående på konto hos sentralbanken. Økte sentralbankreserver kan potensielt påvirke de kortsiktige rentene i pengemarkedet. Virkningen på rentene avhenger av hvordan sentralbanken innretter sitt system for likviditetsstyring. Denne artikkelen forklarer begrepene penger og sentralbankreserver. Videre beskrives ulike typer likviditetsstyringssystemer, med utgangspunkt i likviditetsstyringssystemene i Norge de siste årene. Til slutt forklares hvordan ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak som kvantitative lettelser og kredittlettelser har utspilt seg i ulike land med ulike likviditetsstyringssystemer.

Publisert 1. april 2016 09:30