Staff Memo

Norges Banks balanse og resultat

Forfatter: Ellen Aamodt og Marie Norum Lerbak
Serie: Staff Memo
Nummer: 9/2013

Hva består Norges Banks balanse av? Hva bestemmer dynamikken mellom de ulike postene og hvilke utslag får det på balansen dersom det skjer pengepolitiske eller strukturelle endringer i forholdet mellom sentralbanken, staten og banksystemet? Hva er sentralbankens inntektskilder? Dette notatet diskuterer noen av disse spørsmålene.

Publisert 23. april 2013 15:00

Nedlastinger