Aktuell kommentar

Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider?

Forfatter: Frank Hansen og Kjersti Næss Torstensen
Serie: Aktuell kommentar
Nummer: 8/2016

Aktuell kommentar 8/2016 (PDF 427,8 Kb)
Publisert 22. september 2016 10:00